batterydummyfz100acadapter

AC Adapter AC-PW20+FZ100 Battery Dummy For Sony A6600/A7III//A7RIII/A9/A7SIII

Price:
ราคา 1,290 บาท

AC Adapter AC-PW20+FZ100 Dummy For Sony A6600/A7III//A7RIII/A9/A7SIII อแดปเตอร์เสียบไฟ AC สำหรับกล้อง Sony A6600/A7III//A7RIII/A9/A7SIII แทนแบตเตอรี Sony FZ100 ทำให้ใช้กล้องได้ต่อเนื่องไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่

 AC Adapter AC-PW20+FZ100 Dummy For Sony A6600/A7III//A7RIII/A9/A7SIII อแดปเตอร์เสียบไฟ AC สำหรับกล้อง Sony A6600/A7III//A7RIII/A9/A7SIII แทนแบตเตอรี Sony FZ100 ทำให้ใช้กล้องได้ต่อเนื่องไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ราคา 1290 บาท