konova_k7_1

KONOVA Slider K7 100 cm

Price:
ราคา 19,900 บาท

KONOVA Slider K7 ความยาว 100 ซม. ตัวรางขนาดกว้างและแข็งแรงเป็นพิเศษ ระบบลูกปืนขนาดใหญ่สี่ลูก รองรับน้ำหนักกล้องได้ถึง 35 กก. มีระดับน้ำในตัว พร้อมขาตั้งสองข้าง และกระเป๋าอย่างดี

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท

 ขายรางสไลด์ Konova Slider K7 100 cm ราคา 19500 บาท