smallrig974_camerascreworing_1

SmallRig Camera Fixing Screw with O-Ring 974

Price:
ราคา 80 บาท

SmallRig Camera Fixing Screw with O-Ring 974 น๊อตขนาด 1/4" พร้อมห่วงเหล็ก สำหรับติดใต้กล้อง หรือใช้เป็นห่วงแขวนอุปกรณ์เข้ากับชุดริก

 

 ขาย SMALLRIG Camera Fixing Screw with O-Ring น๊อต 1/4 พร้อมห่วงเหล็กติดใต้กล้อง ราคา 150 บาท

 ขาย SMALLRIG Camera Fixing Screw with O-Ring น๊อต 1/4 พร้อมห่วงเหล็กติดใต้กล้อง ราคา 150 บาท